Życiorysy żołnierzy

Zygmunt Michalski


Zygmunt Michalski ( 16.IV.1916 – 19.V.1944 )
Żołnierz Wojska Polskiego od 1-ego września 1939 roku do 19 maja 1944 roku, gdzie 2 Korpus Polski, a w jego ramach Pułk Karpacki zdobywał wzgórze klasztorne Monte Cassino , Passo Corno .
Złożył życie na stoku
Passo Corno i pochowany został tak jak jego 1072 towarzyszy broni z 2 Korpusu na cmentarzu montecassińskim .
Urodził się w Warszawie, zdobył zawód ślusarza i odbył zasadniczą służbę wojskową w 4 Batalionie Pancernym od 15.08 1936 do 20.09. 1938 jako strzelec pancerny . W wojsku zdobył uprawnienia kierowcy samochodów ciężarowych i motocykli z oceną kwalifikacji „dobrą” .
We wrześniu 39 roku został skierowany do ewakuacji Ministerstwa Spraw Wojskowych i w kolumnie ewakuacyjnej przekroczył granicę w Kutach do obozu internowania w Rumunii .
Rok 1940. Ucieczka z obozu internowania przez Bukareszt do portu w Constancy i zaokrętowanie na statek „Besarabia” wraz z innymi kandydatami do wojska , uciekinierami i uchodźcami z okupowanej Polski . Niezbędne dokumenty, paszporty, wizy, fundusze , wynajem okrętu załatwia działająca jeszcze ambasada polska w Rumunii . Okręt z polskimi pasażerami płynie przez Morze Czarne , Dardanele i Morze Śródziemne do Beyrutu w Libanie .
W Beyrucie działa polsko – francuska
Stacja Zborna zajmująca się rekrutacją do Wojska Polskiego tworzącej się Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich pod dowództwem płk. Kopańskiego . Obozem formującej się Brygady jest miasto HOMS w Syrii, a następnie po kapitulacji Francji w maju 1940 roku Brygada przechodzi do Latrun w Palestynie zarządzanej przez Brytyjczyków.
Rok 1941 to walki w obronie twierdzy pustynnej Tobruk przez 4 miesiące i odrzucenie nacierającej Afrika Corps i armii włoskiej z Cyrenajki w Libii . Brygadę wizytuje Wódz Naczelny gen Sikorski i odznacza żołnierzy za odwagę i poświęcenie krzyżami Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych. Michalski otrzymuje Krzyż Walecznych i pochwałę na piśmie od dowódcy pułku majora Bobińskiego : „Działanie to było pierwszym zwycięstwem oręża polskiego od lat 2-ch . Dlatego mimo niewielkich rozmiarów akcja ta ma wielkie znaczenie i rozniosła się szerokim echem...
Rok 1942 to służba w osłonie delty Nilu w Egipcie i przekształcenie Brygady w 3 Dywizję 2 Korpusu Armii Polskiej pod dowództwem gen. Andersa .
Rok 1943 to intensywne szkolenie i uzbrojenie Korpusu w nowoczesny amerykański sprzęt pancerny. Michalski przechodzi kurs instruktorski broni pancernej na pojazdach „ Staghound” . „Ogar” to ciężkie samochody pancerne z armatą cal. 76mm, w które wyposażony jest Pułk Karpacki jako jednostka rozpoznawcza dywizji .
Rok 1944 to przetransportowanie pułku okrętem „Batory” i lądowanie w Tarencie /Italia/ .Dojście w walkach do linii „Hitlera” w masywie gór Monte Cassino .
2 Korpus otrzymuje zadanie przełamania niemieckiej linii oporu . W natarciu Korpus ponosi ogromne straty w zabitych i rannych . Ginie również Michalski, którego ostatnie chwile opisał Adolf Bocheński w artykule Orła Białego „ zdobycie Passo Corno-893” :
w walce tej poległ kapral Michalski przydzielony jako osłona kapelana, ale w pewnej chwili krzyknął , że nie może wytrzymać i poleciał do walki i zginął”.
Kapelan to ksiądz Jan Malinowski znany z tego , że udzielał posługi i opatrywał rannych na pierwszej linii natarcia i d-dca szwadronu przydzielił ochronę kapelanowi .
Pośmiertnie wódz naczelny gen. Sosnkowski nadał Michalskiemu Zygmuntowi
Krzyż Srebrny orderu Virtuti Militari .
Biogram wojenny Zygmunta Michalskiego zostały napisany na podstawie jego własnych notatek i dokumentów wojennych pozyskanych z archiwum brytyjskiego Ministerstwa Obrony.

Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski Zygmunt Michalski

Biogram  wojenny  Zygmunta Michalskiego

Zygmunt Michalski               ( 1916 – 1944 )  
droga wojenna od  Warszawy do Monte Cassino


1939 rok mobilizacja,  kampania wrześniowa w dyspozycji  Ministerstwa Spraw  Wojskowych,
ewakuacja poprzez
Kuty do Rumunii, internowanie w obozie rumuńskim .


1940 rok ucieczka z obozu internowanych  żołnierzy polskich,  ewakuacja    poprzez  Bukareszt ,
Constancę, okrętem poprzez Morze Czarne, Morze Śródziemne do  Bejrutu w Libanie,
wstąpienie  do tworzącej się
Brygady  Strzelców Karpackich pod   dowództwem płk.
Kopańskiego w mieście HOMS w Syrii.  
Po kapitulacji Francji ewakuuje się 1 lipca 1940  razem z Brygadą do Palestyny i Egiptu .
Przydzielony do szwadronu motocyklowego.   Bierze udział w obronie Aleksandrii .


1941 rok Działania osłonowe twierdzy pustynnej Mersa Matruch i obrona twierdzy Tobruk .
Michalski otrzymuje z rąk
gen. Sikorskiego Krzyż Walecznych .


1942 rok Razem z pułkiem ułanów Michalski  do października 1942 roku bierze udział w obronie    
delty
Nilu w Egipcie . Następnie pułk ułanów przechodzi do IRAKU i łączy się z wojskiem  
gen Andersa .


1943 rok Michalski przechodzi dywizyjny kurs regulacji ruchu i  kurs na ciężkich pojazdach
pancernych „
STAGHOUND” po polsku OGAR . Dalsze Szkolenie.


rok 1944 Michalski razem z pułkiem przechodzi do Egiptu i okrętuje się na statku „ BATORY”.
Płyną do portu w
Tarencie / ITALIA/ .
We Włoszech udział w walkach nad rzeka Sangro, a następnie bierze udział w bitwie
o wzgórze klasztorne
Monte Cassino i wzgórze Passo Corno .
W ostatniej walce 19 maja   ginie w ataku na stokach Passo Corno / Roża przełęcz /.
Pochowany  na  cmentarzu    montecassińskim  i  pośmiertnie  odznaczony  krzyżem
srebrnym
Virtuti Militari oraz brytyjskimi Gwiazdą Afryki,  Gwiazdą ITALII .

/
powyższy biogram napisano na podstawie pamiętnika i dokumentów pozyskanych z                      
Brytyjskiego Ministerstwa Obrony i Archiwum W.P. w Rembertowie /